Koti Tietoa Ohjeet Hinnasto Telakointiehdot Yhteystiedot

Telakointi

Talvi- ja korjaustelakoinnit ulkona ja sisällä.

Veneet

Veneiden korjaus-, asennus- ja huoltotyöt.

Moottorit

Moottoreiden korjaus-, asennus- ja huoltotyöt.

Hinaukset

Veneiden siirrot ja hinaukset.

Varvilahti

Telakointiehdot 2022

Näitä yleisiä telakointiehtoja sovelletaan kaikkiin Varvilahti Oy:n, jäljempänä telakka, tarjoamiin palveluihin, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

 1. Veneen tulee olla vakuutettu koko telakoinnin ajan.
 2. Asiakkaan telakka-alueelle toimittama vene katsotaan vastaanotetuksi, kun siihen telakan toimesta kohdistuu toimenpiteitä.
 3. Vene katsotaan asiakkaan vastaanottamaksi vesille laskettaessa, jonka jälkeen veneen kiinnitys ja muu omaisuus on asiakkaan vastuulla.
 4. Telakan vastuu telakoinnista loppuu veneen vesillelaskuun. Telakka ei vastaa mahdollisista veneiden vuodoista, vuotavan veneen pilssipumpuista, uppopumpuista tai telakka-alueen sähköjen toimivuudesta.
 5. Telakka ei vastaa laiturin ja nostopaikan välisen veneen siirron aikana sattuneista vaurioista jotka johtuvat esim. hallintalaitteiden tai moottorin yllättävästä rikkoutumisesta.
 6. Nostosta ja laskusta on sovittava vähintään viikkoa ennen toivottua aikaa. Tätä lyhyemmällä tilausajalla telakalla ei ole velvollisuutta suorittaa nostoa tai laskua. Nosto ja lasku voidaan suorittaa myös ennen sovittua aikaa jos vene on valmiina.
 7. Veneen telakointi ja siihen liittyvät työt maksetaan seuraavasti:
  • telakointimaksu suoritetaan laskua vastaan noston tapahduttua,
  • kaikki sovitut lisätyöt ja asennukset laskutetaan viimeistään työn valmistuttua,
  • telakka perii 30% talvinostolisän 15.11. alkaen tapahtuneista nostoista,
  • telakalla on myös oikeus pitää venettä hallussaan kunnes maksu talvisäilytyksestä tai sen aikana tehdyistä töistä on kokonaan suoritettu.
 8. Mikäli vene myydään talvisäilytyksen aikana, asiakas vastaa telakointimaksuista niin kauan kunnes uusi omistaja on erikseen sitoutunut vastaamaan veneestä ja telakointimaksuista telakalle.
 9. Asiakas on oikeutettu käyttämään vettä ja sähköä normaaliin telakoinnissa tapahtuvaan toimintaan. Sähkön käytöstä lämmittämiseen on sovittava erikseen. Muu käyttö kuin akkujen lataus on tapahduttava asiakkaan valvonnassa.
 10. Talvisäilytyspaikka on jätettävä vuokrakauden jälkeen tyhjäksi ja siistiksi pois lukien venepukki, venetuet ja peitteet. Telakka saa laskuttaa asiakasta paikan siivouksesta mikäli paikan siisteys on laiminlyöty.